Przbudowa obiektu mostowego wraz z drogami dojazdowymi w ciągu ul. Rudzkiej w Rybniku01.07.2015

Przbudowa obiektu mostowego wraz z drogami                                              dojazdowymi w ciągu ul. Rudzkiej w Rybniku

Rozpoczeliśmy prace związane z przebudową i budową sieci telkomunikacyjnej, elektroenergetycznej SN oraz oświetlenia ulic w ramach zadania : "Przbudowa obiektu mostowego wraz z drogami dojazdowymi w ciągu ul. Rudzkiej w Rybniku". Inwestorem jest Urząd Miasta Rybnika. Planowany termin zakończenia prac to październik 2015 r.

 

Otrzymaliśmy zlecenie na wykonanie prac związanych z przebudową istniejących sieci teletechnicznych własności Orange S.A. oraz Ertel sp. z o.o. (operator elektrowni Rybni) w zakres wchodzi przebudowa kabli napowietrznych oraz ziemnych rozdzielczych i magistralnych o długości ponad 1200 m. Przebudowa kabla średniego napięcia 20 kV własności Tauron o długości 720 m.. Demontaż istniejącego oświetlenia ulicy oraz kompleksowa budowa nowego oświetlenia przebudowywanej ul. Rudzkiej.                                                         W ramach zadania wykonane zostały również prace dodatkowe polegające na wykonaniu zasilenie do placu budowy. Łączna ilość pracowników zaangażowanych w projekt to 8 osób.

 

 

 

 

 

Prace zostały zakończone w wyznaczonych terminach.                                                           Łączna ilość pracowników zaangażowanych w projekt to 7 osób.