RETIS

Na zlecenie RETIS wykonaliśmy prace przy budowie sieci teleinformatycznej na statku pasażerskim "Harmony of the seas"  w stoczni STX France.

Prace obejmowały między innymi:

-Montaż gniazd i pomiary sieci Cat 6 pond 7000 szt

-Instalacja kamer IP ponad 1300 szt.

-Instalacja anten WiFi i DECT ponad 900 szt.

Prace zostały zakończone w czerwcu 2016 r.

Link do referencji
CARBOAUTOMATYKA SA

Na zlecenie firmy CARBOAUTOMATYKA S.A.z siedzibą w Tychach wykonano budowę sieci światłowodowej dla potrzeb własnych spółki w ramach zadania: Budowa drogi publicznej - DROGOWEJ TRASY śREDNICOWEJ Katowice - Gliwice, część "Zachód" - Odcinek G2 i G2/4 w Gliwicach.

Zakres prac obejmował:

 1. Wykonanie kalibracji kanalizacji pierwotnej - łącznie 234 otwory fi 110.
 2. Budowę wtórnych rurociągów światłowodowych z rur HDPE o średnicy 25; 32 oraz 40mm o długości 14740,00m
 3. Wykonanie kalibracji rurociągów wtórnych.
 4. Wykonanie instalacji kabli światłowodowych wielomodowych oraz jednomodowych metodą wdmuchiwania pneumatycznego oraz ręcznego wciągania o długości 22254,00m.
 5. Uszczelnienie kanalizacji wtórnej uszczelkami Jeckmoon firmy 3M.
 6. Instalację stelaży zapasu kabli światłowodowych - 115 szt.
 7. Instalację identyfikatorów na zainstalowanych kablach i rurociągach.
 8. Połączenie włókien świadłowodowych metodą spawania na kablach wielomodowych oraz jednomodowych w mufach kablowych oraz 45 szafach sterowniczych w ilości 1700 spawów.
 9. Wykonanie dwustronnych pomiarów reflektometrem EXFO na zainstalowanych kablach światłowodowych - 810 szt.

Wartość robót: 170.726,46 zł brutto.

Link do referencji
Eltrako Sp. z.o.o. Wykonaliśmy roboty teletechniczne związane z budową sieci światłowodowej
Zakres wykonanych prac obejmował między innymi:
 • Budowę kanalizacji światłowodowej około 1000,00 mb.
 • Budowę sieci strukturalnej cat. 5+ łącznie 250 punktów
 • Budowę sieci szkieletowej o łącznej długości 10950,00 mb.
Link do referencji
ŁĄCZPOL Sp. z o.o.

Na zlecenie firmy ŁĄCZPOL Sp. z o.o. wykonaliśmy projekt "Budowa Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej, Województwo Warmińsko-Mazurskie" Obszar E, relacje 136, 137, 138, 139, 140, 141, 119, 120, 121.".

Zakres prac obejmował:

 1. Uzyskanie pozwoleń na wejście w teren oraz zmian organizacji ruchu drogowego.
 2. Kompleksową budowę rurociągów światłowodowych 4x HDPE fi 40mm.
 3. Wykonanie przecisków i przewiertów sterowanych.
 4. Wykonanie kalibracji i prób ciśnieniowych rurociągów.
 5. Instalacji kabli światłowodowych metodą wdmuchiwania pneumatycznego.
 6. Spawanie i kompleksowe pomiaty zabudowanych linii światłowodowych.
 7. Wykonanie dokumentacji powykonawczej.
 8. Kompleksową obsługę geodezyjną.
 9. Zakup i dostawa niezbędnych materiałów.

Łączna długość wybudowanej sieci wyniosła 47 970,00m
Łączna długość zainstalowanych kabli wyniosła 55 000,00m

Wartość robót: 2 824 707,30zł brutto.

Link do referencji
Skanska S.A.

Na zlecenie firmy Skanska S.A. wykonaliśmy przebudowę obiektu mostowego wraz z drogami dojazdowymi w ciągu ul. Rudzkiej w Rybniku.

Zakres robót obejmował:

 • Sieci elektroenergetyczne na kwotę 37 179,60 PLN
 • Sieci teletechniczne na kwotę 23 800,77 PLN
 • Oświetlenie uliczne na kwotę 45 648,78 PLN
Link do referencji
Urząd Miasta Rybnika

Na zlecenie Miasta Rybnik wykonano zamówienie pn. "Budowa przyłącza światłowodowego do dworca Rybnik Paruszowiec".

Łączna wartość wykonanych prac budowlanych wyniosła 9963 zł brutto.

Link do referencji
voestalpine TENS Sp. z.o.o. Wykonaliśmy prace związane z instalacją systemu DSAT. Zakres prac obejmował:
 • montaż kontenerów oraz zagospodarowanie terenu i wykonanie chodników z bruku
 • wykonanie przepustów kablowych do toru (3xDVR 110) wraz z wykonaniem niezbędnych przewiertów sterowanych pod torami lub w międzytorzu zgodnie z dokumentacją projektową
 • montaż osłon kablowych pod kontenerem
 • wykonanie przyłączy energetycznych do zasilania kontenerów wraz z wykonaniem niezbędnych przewiertów, prac ziemnych, uziomów
 • wykonanie obwodów zasilających do stanowisk terminalowych na nastawniach dysponujących
 • dostarczenie niezbędnych protokołów pomiarowych, certyfikatów i dopuszczeń
Link do referencji
Makra sp. z.o.o. Na zlecenie firmy wykonaliśmy między innymi następujące prace:
 • Budowę studni teletechnicznych SKO1g; SKR1; SKR2; SKMP3; SKMP6;
 • Budowę kanalizacji teletechnicznej 1-o; 2-u; 3-y; 12-to i 14-to otworowej
 • Budowę telekomunikacyjnych kabli magistralnych i rozdzielczych
 • Budowę kanalizacji i kabli światłowodowych 12J; 24J; 48J; 72J; 96J
 • Wykonanie przewiertów pod drogami fi.110 i 160, 1-o; 2-u; 3-y otworowych
 • Wykonanie przełączeń czynnych kabli miedzianych i światłowodowych
 • Wykonanie kompleksowych pomiarów na kablach miedzianych i światłowodowych
 • Rozebranie i odtworzenie nawierzchni chodników i wjazdów
Link do referencji
Leon Sp. z o.o.

Na zlecienie firmy Leon Sp. z o.o. wykonaliśmy roboty teletechniczne.

Zakres prac obejmował:

 • Instalację studni teletechnicznych SKR1,
 • Budowę kanalizacji teletechnicznej,
 • Wykonanie przecisków pod drogami fi 110,
 • Wdmuchnięcie światłowodu, 
 • Rozebranie i odtworzenie nawierzchni chodników i wjazdów.

 

Link do referencji
Teleservice24 Sp. z o.o.

W okresie od lipca do października 2015 na zlecenie firmy Teleservice24 Sp. z o.o. wykonaliśmy przeciski pod drogami i innymi przekodami terenowymi na obrzarze miejscowości Słupia. Zadanie realizowane w ramach budowy światłowodowej sieci szerokopasmowej.

Zakres prac obejmował:

 • Wykonanie komór przeciskowych,
 • Wykonanie przecisków 75 mm,
 • Wykonanie przecisków 110 mm.

Łączna wartość prac wyniosła: 103 369,30 zł

Link do referencji
ELEKTRONEWS Sp. z o.o.

Na zlecenie firmy ELEKTRONEWS Sp. z o.o. wykonaliśmy roboty elektroenergetyczne. Głównym zadaniem była modernizacja sieci nN przy ul. Piwowarów w Tychach oraz przebudowa linii napowietrznej na linię doziemną.

Zakres prac obejmował:

 • Budowę ziemnej linii kablowej nN 4x120mm2,
 • Wykonanie niezbędnych przejść pod drogami i torami kolejowymi metodą przewiertu sterowanego,
 • Instalację szaf kablowych ZK

Wartość powierzonego zadania: 75 000,00 zł.

Link do referencji
UG DYWITY

Na podstawie zawartej umowy z UG Dywity, wykonaliśmy budowę oświetlenia drogi gminne w m. Ugwałd

Prace obejmowały :

- budowę linii kablowej oświetlenia

- instalacja słupów i opraw wraz z pomiarami.

- montaz szafy SOU

Prace zakończone w grudniu 2016 r

Link do referencji
Synchrogop S.J. Marek Ciesielski

Na zlecenie firmy Synchrogop S.J. Marek Ciesielski firma Naltel-com wykonała zadanie pt. "Modernizacja ul. 1 Maja na odcinku od ul. Staszica do istniejącej pętli tramwajowej w Katowicach - Zawodziu" temat: "Przebudowa i zabezpieczenie urządzeń telekomunikacyjnych".

Zadanie obejmowało przebudowę sieci teletechnicznych miedzianej i światłowodowej oraz kanalizacji teletechnicznej wł. Orange Polska S.A.

Przebudowane zostały:

 • kable miedziane wł. Orange Polska S.A.
 • kanalziacja teletechniczna w tym studnie SKR-2; SKMP-4
 • kanalizacja 24-o, 20-o, 8-o i 2-u otworowa
 • kanalizacja światłowodowa wtórna fi 32 i fi 25 mm.
 • kable światłowodowe 144 J; 96 J; 72 J; 48 J; 24 J; 12 J;

Łącznie wykonano 1920 spawów w kablach światłowodowych oraz pomiary reflektometryczne.

Wartość zadania wyniosła: 655 561,77 zł

Link do referencji
Kolejowe Zakłady Automatyki Katowice S.A. Na zlecenie KZA S.A. wykonaliśmy:
 • Przepychy metodą pneumatyczną o średnicach fi 110; 125; 160mm
 • Przewierty sterowane 3x110mm
 • Budowę kanalizacji teletechnicznej dwu otworowej z rur DVR fi. 110mm
Link do referencji
Kolejowe Zakłady Automatyki Katowice S.A.

Na zlecenie KZA S.A. firma Naltel-com wykonała prace branży telekomunkacyjnej w ramach zadania "Poprawa jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej nr 1; 133; 160; 186 na odcinku Zawiercie - Dąbrowa Górnicza Ząbkowice - Jaworzno Szczakowa. Linia kolejowa 133 - zamówienie częściowe stacja Dąbrowa Górnicza południowa".

Zakres prac obejmował:

 1. Wykonanie przewiertów sterowanych i przecisków,
 2. Kompleksową instalację kabli systemu SRK w wykopach i kanalizacji,
 3. Wykonanie złącz na kablach SRK,
 4. Instalację podstaw semaforów,
 5. Instalację obudów napędów rozjazdów,
 6. Instalację szaf sterowniczych.

Wartość wykonancyh prac brutto: 329 236,56 zł

Termin wykonania prac: luty - listopad 2014r.

Link do referencji
Kolejowe Zakłady Automatyki Katowice S.A.

Na zlecenie firmy KZA S.A. firma Naltel-com wykonała zadanie pt. "Przebudowa urządzeń SRK na szlaku Zawiercie - Łazy "ŁA" oraz w stacji Łazy w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Linia kolejowa nr. 1 Zawiercie-Katowice". Obiekt: Stacja Łazy okręg "ŁB" - "ŁB13" - "ŁB14" - urządzenia SRK.".

Zakres prac obejmował:

 1. Kompleksową budowę rurociągów światłowodowych i kanalizacji teletechnicznej
 2. Wykonanie przewiertów sterowanych i przecisków
 3. Instalację kbali systemu SRK w wykopach i kanalizacji
 4. Wykonanie złącz na kablach SRK
 5. Instalację podstaw semaforów
 6. Instalację obudów napędów rozjazdów

Wartość wykonancyh prac brutto: 336.252.00zł

Termin wykonania prac: lipiec - październik 2013r.

Link do referencji
Kolejowe Zakłady Automatyki Katowice S.A.

Na zlecenie KZA S.A. firma Naltel-com wykonała prace branży telekomunkacyjnej w ramach zadań:

 • "Przebudowa urządzeń SRK na szlaku Zawiercie - Dąbrowa Górnicza Ząbkowice - Jaworzno Szczakowa w ramach modernizacji linii nr. 1; 133; 160; 186"
 • "Modernizacja linii kolejowej E30 etap II odcinek Zabrze - Katowice - Kraków. Modernizacja odcinka Jaworzno Szczakowa - Trzebinia i Jaworzno Szczakowa - Sosnowiec"
 • Przebudowa urządzeń SRK na szlaku Zawiercie - Łazy "ŁA" oraz w stacji Łazy w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Linia kolejowa nr. 1 Zawiercie - Katowice".

Zakres prac obejmował:

 1. Kompleksową budowę rurociągów światłowodowych około 6.000m.
 2. Wykonanie prób szczelności oraz wdmuchnięcie kablii światłowodowych około 45.000m.
 3. Wykonanie złącz oraz montaż na przełącznicach w obiektach kabli światłowodowych
 4. Wykonanie kompleksowych pomiarów kabli światłowodowych

Termin wykonania prac: lipiec - październik 2013r.

Wartość wykonanych prac brutto: 244.770,00zł

Link do referencji
Marat Sp. z o.o.

Na zlecenie firmy Marat Sp. z o.o. wykonaliśmy roboty elektroenergetyczne i teletechniczne w ramach zadania "Rodzinny park rozrywki w Wodzisławiu Śląskim"

Zakres prac obejmował:

 1. Przebudowę kabli średniego napięcia 3x1x120 mm2 20kV z wykonaniem pomiarów i odbiorów z właścicielem sieci,
 2. Budowę oświetlenia dróg i chodników na terenie parku - instalację okablowania i zabudowę 250 słupów i opraw,
 3. Instalację ziemnej sieci rozdzielczej nNi montaż 27 szaf elektrycznych ZK, 
 4. Wykonanie niezbędnych testów i pomiarów sieci nN,
 5. Instalacje rurociągów i kabli światłowodowych, spawanie i pomiary oraz instalacje urządzeń CCTV IP.

Łączna wartość wykonanych prac wyniosła 422 000,00 zł

Link do referencji
Wodzisław śląski

Na zlecenie miasta Wodzisław śląski wykonano prace związane w wyłączeniem z sieci Rodzinnego Parku Rozrywki istniejącego oświetlenia przejść pomiedzy osiedlami Piastów - XXX-lecia i Piastów Dąbrówki oraz wyłączeniem oświetlenia przejść do istniejącego oświetlenia ulicznego w Wodzisławiu śląskim.

Wartość wykonanych robót: 7995,00zł. brutto.

Link do referencji
Kolejowe Zakłady Automatyki Katowice S.A.

Na zlecenie KZA S.A. firma Naltel-com wykonała prace branży telekomunkacyjnej w ramach zadania:

"Rewitalizacja i modernizacja linii kolejowych Olsztyn - Szczytno - Szymany (odcinek Olsztyn - Szczytno - linia kolejowa nr. 219 i odcinek Szymany - Szczytno linia kolejowa nr. 35) jako kolejowe połączenie i modernizowanego lotniska w Szymanach z Olsztynem - etap I".

Zakres prac obejmował:

 1. Kompleksową budowę rurociągu światłowodowego około 12.000m.
 2. Wykonanie prób szczelności oraz wdmuchnięcie kabli światłowodowych około 61.000m.
 3. Wykonanie złącz oraz montaż na przełącznicach w obiektach, kabli światłowodowych.
 4. Wykonanie kompleksowych pomiarów kabli światłowodowych.

Termin wykonania prac: lipiec - listopad 2012r.

Wartość wykonanych prac brutto: 391.403,71zł

Link do referencji
Centrum informatyki Sp. z.o.o

Na zlecenie firmy Centrum informatyki Sp. z.o.o. wykonaliśmy szkieletową sieć światłowodową (połączenia pomiędzy węzłami dystrybucyjnymi sieci komputerowej zlokalizowanej w różnych budynkach).
Zakres prac obejmował:

 • budowę kanalizacji światłowodowej
 • instalację kabli światłowodowych
 • spawanie i pomiary włókien światłowodowych
Link do referencji